Thị trường mục tiêu

Tác giả:

Thị trường mục tiêu – Quản trị Marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xác định thị trường mục tiêu là xác định các nhóm khách hàng tạo nên thị trường và sau đó phát triển các sản phẩm cho chính nhóm khách hàng cụ thể đó, gọi là thị trường mục tiêu.
Để thành công trong kinh doanh, các doanh nghiệp phải quyết định mình sẽ nhằm vào thị trường mục tiêu nào.
672_p4880
Cuốn sách này tập trung vào cách thức phân đọan thị trường và cách thức lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp. Doanh nghiệp có thể căn cứ vào sự lựa chọn này để định vị các sản phẩm của mình và tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp.
Mục đích chính của cuốn sách này là nêu cách thức xác định và phân đoạn thị trường để xác định các doanh nghiệp có thể xác định các nhóm thị trường mục tiêu của mình. Cuốn sách này:
– Nêu lợi ích của việc phân đoạn thị trường đối với cả doanh nghiệp và người mua hàng
– Căn cứ để phân đoạn thị trường là sự khác biệt giữa những người mua hàng
– Nêu cách thức lựa chọn nhóm người mua hàng nào làm mục tiêu cho các hoạt động lựa chọn marketing của doanh nghiệp
– Mô tả chiến lược bao phủ thị trường và nêu cách thức lựa chọn chiến lược thích hợp nhất
Cuốn sách là cơ sở quan trọng cho nhiều hoạt động liên quan đến công tác marketing của các doanh nghiệp nhỏ – lập kế hoạch và phát triển các sản phẩm, định giá và chiến lược giá, quản lý các mối quan hệ, khuyếch trương sản phẩm và quảng cáo…

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Dự án Mê Kông
  • Nhà phát hành: Nxb Trẻ
  • Khối lượng: 220.00 gam
  • Kích thước: 21×29 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 76

Thảo luận cho bài: "Thị trường mục tiêu"