Thi Vị

Tác giả:

Trời đen như mực tối ba mươi 
Diễm trốn nhà sang để gặp tôi 
Hai chúng tôi ngồi trên đệm ra 
Lắng nghe nồi bánh rộn ràng sôi 
Ánh lửa hồng lên má Diễm hồng 
Cổ tay nàng trắng, mắt nàng trong 
Tôi không dám hỏi nhưng đưa mắt 
Ý hỏi: sao em chửa lấy chồng? 
Rùng mình Diễm sát lại gần tôi 
Nắm chặt tay tôi, khẽ mỉm cười 
Bánh đến bao giờ thì mới được? 
Anh ơi, em lấy một chồng thôi! 
(1938) 

Thảo luận cho bài: "Thi Vị"