Thì xuân

Tác giả:

Đếm mạch cổ tay thời khắc đi
Giọng em êm nước chảy thầm thì
Ngân hà nghiêng xuống trăng suông đứng
Cuộc nào giã bạn chẳng sinh ly

Giã bạn cùng trong một xóm thôi
Rồi mai lại gặp vẫn chia phôi
Đồng áng bộn bề che chắn hội
Còn mấy thì xuân trót một đời

Rồi trẻ chưa qua già cứ đến
Chỉ giã mình đâu ta giã ta
Nuối thêm câu nữa còn sang hẹn
Làng mạc đâu đây giục tiếng gà
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Thì xuân"