Thích Ca Mâu Ni Phật

Tác giả:


Sáng tác năm 1942

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Người thương cứu trần gian đầy trầm luân kiếp cơ hàn.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Xin Ngài ban phước lành cho Từ Bi cao đầy ước mơ.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Người vớt tâm hồn đầy buồn thương
Ban ngàn phước cho trần gian.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
A Di Đà Phật

Tham Khảo: quangduc.net

 

Thảo luận cho bài: "Thích Ca Mâu Ni Phật"