Thiên Đàng Đã Mất

Tác giả:

Bao năm qua rồi tình yêu nay chỉ là bóng tối

Bao năm mịt mùng kỷ niệm còn thoáng mơ hồ
Cố nhớ lại nhiều chỉ nhạt nhòa lệ rơi
Chỉ còn môt vùng trăng tối
Kỷ niêm giờ thành xa xôi
Đã tàn một giấc mơ đời

Bao năm qua rồi người yêu nay chỉ là quá khứ
Nên con tim gầy chất đầy những kỷ niêm buồn
Nếu có một lần chuyến đò chờ người qua đây
Thôi đừng hận sầu chi nữa
Kỷ niệm tựa giòng sông trôi
Thiên đường nào đã xa rồi

Tình nào đã quển
Tình nào còn nhớ?
Tình nào xa xôi?
Nhìn dòng sôn g trôi nghe tình tan vỡ
Biết trồi về đâu
Tình nay xa xôi thiên đàng đã mất
Tôi nghe lệ rơi…

Bao năm qua rồi tình yêu theo thuyền đời tách bến
Trên sông đời buồn tiếng sầu đã dỡ dang rồi
Nếu có một lần kỷ niệm trở về trong đêm
Nhớ người một lần ghé bến
Thiên đàng nào đã xa xôi
Đã tàn một giấc mơ đời

Thảo luận cho bài: "Thiên Đàng Đã Mất"