Thiên Đàng Địa Ngục

Tác giả:

Thiên đàng trong lòng ta
Địa ngục trong lòng ta
Chính ta cầm chìa khóa
Đóng vào và mở ra

Thảo luận cho bài: "Thiên Đàng Địa Ngục"