Thiên Đàng Địa Ngục (*)

Tác giả:


thiên đàng địa ngục hai bên …
trò chơi thuở bé
ngỡ quên
lại về !
bây chừ là cõi tỉnh / mê
bây chừ là chỉ bộn bề gối tay
thiên đàng trong quả bóng bay
gió trần gian
thổi vuột tay
ngẩn nhìn … 

 

Thảo luận cho bài: "Thiên Đàng Địa Ngục (*)"