Thiền Lâm Trúc Viện

Tác giả:


Trúc Viện Thiền Lâm nắng xế chiều
Tiên cảnh non bồng bóng tịch liêu
Xa xa thấp thoáng thuyền du mộng
Lác đác ven sông mấy chú tiều
Lơ lững nhẹ trôi làn mây tím
Văng vẳng bên tai tiếng sáo diều
Bao la hùng vĩ .. trời .. non .. nước
Tình riêng nguyên mảnh vẫn quạnh hiu

Một chiều viếng thăm vào Xuân 2000

 

Thảo luận cho bài: "Thiền Lâm Trúc Viện"