Thiên Nhiên

Tác giả:

Chờ dưới mưa mộng mơ đêm xuân

Người với mưa thiên nhiên phơ bày
Một mình em tung tăng đồi núi
Tìm bướm hoa trao nhau ngọt ngào
Mời cỏ lá mơ màng

ÐK:
Mưa ướt em cho hoa hồng khoe sắc
Như thiên nhiên nằm bên thiên đường
Như Thu sang mùa vàng thay áo
Chờ mùa Hè nồng cháy
Mưa khát khao trên những đồi nhung tuyết
Trong thiên nhiên mình em đi về
Em khoe môi cùng mùa Xuân chính
Và gọi mời nắng Hè

Một mình em khát thiên nhiên
Một mình em khát khao mưa
Ôi cơn mưa thiên đường
Chờ anh trong mộng mơ 

Tứ Ca Ngẫu Nhiên trình bày

Thảo luận cho bài: "Thiên Nhiên"