Thiên Sứ

Tác giả:

Người đến như ngày mới

Hoà trong những cơn vui
Áo in hoa như những môi cười
Ngời sáng lên hồn tôi
Người nói thưa trìu mến
Người hát xua bóng đêm
Khi những yêu thương vừa thiết tha
Người tan vào trong mơ

Nghe cơn mơ dâng lên muôn trùng bao la
Dấu giày in lấp loáng bên tôi
Nghe lao xao câu ca hôm nào cứ vang đều

Người nhớ mây trời thắm
Người thương đoa hoa gần
Nhớ hay thương chưa hết chưa nguôi
Người đã xa lìa tôi
Người sẽ bay thật khẽ
Về hát sông núi nghe
Tôi vẫn an tâm rằng biết đâu
Ngày mai lại bên nhau

Nghe cơn mơ dâng lên muôn trùng bao la
Dấu giày in lấp loáng bên tôi
Nghe lao xao câu ca hôm nào cứ vang đều
Nghe cơn mơ dâng lên muôn trùng bao la
Dấu giày in lấp loáng bên tôi
Nghe lao xao câu ca hôm nào cứ vang đều…

Thảo luận cho bài: "Thiên Sứ"