Thiên Thần

Tác giả:


Có những giờ ra chơi em xòe tay buộc gió
Có lúc nào bất chợt, thấy thầy cuối hành lang
Thầy đứng một mình thôi, vòng khói thốc lung linh
Đan thành làn mây trắng bay vào chốn mù khơi
Có những giờ ra chơi, em không còn vô tư
Khi thấy thầy in bóng, hun hút cuối hành lang
Thầy nghĩ gì thầy ơi? có bụi phấn rơi rơi
Rơi rơi bạc tóc thầy, rơi rơi bạc vết nhăn
Em nhớ mãi thầy ơi, em nhớ mãi thầy ơi 

Nhóm Mắt Ngọc trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Thiên Thần"