Thiên Thần Của Mẹ

Tác giả:

Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vầng trăng kia đâu rồi
Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vì sao kia đâu rồi

Vầng trăng đã đi ngủ
Vì sao đang ngoan giấc
Con yêu ơi hãy khép mắt lại

Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vầng trăng lên kia rồi
Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vì sao đến kia rồi

Vầng trăng đang sáng tỏ
Vì sao đang lấp lánh
Con yêu ơi … hãy ngước mắt nhìn

Vầng trăng này
Vì sao này
… là mãi mãi

Vầng trăng này
Vì sao này
… là của con

Bầu trời có vầng trăng
Có ngàn sao … cho con mơ mộng

Mẹ chỉ có vầng trăng
Có ngàn sao … để cho con mai này

 

Thảo luận cho bài: "Thiên Thần Của Mẹ"