Thiên Thần Mong Manh

Tác giả:

thơ B.H.


Người như thiên thần mỏng manh đôi cánh
Bay đi ngang qua biển và trời xanh
Mơ cõi trần gian sông dài trăm nhánh
Nhớ người thuở nào mắt lệ khóc long lanh

Đã từ thuở nào ta sợ chia cách
Mai sau tóc sẽ sợi nhạt sợi nhòa
Môi xinh tươi có héo hon chờ đợi
Vương thoáng nét buồn để lòng anh nát tan

Cơn mưa như nước mắt mùa thu
Giấc mơ thoáng hiện bóng hình ai
Như dáng em khơi sóng động
Như em về mắt ướt long lanh

Em là thiên thần mỏng manh đôi cánh
Bay trong tim anh để lại màu xanh
Vui cõi trần gian mong manh đôi cánh
Mất thiên đàng mưa ướt đẫm những dòng thơ

Y Phương hát:
http://www.esnips.com/doc/ac8337ce-1f6b-4687-9f08-af505cd586a8/ThienThanMongManh-YPhuong

 

Thảo luận cho bài: "Thiên Thần Mong Manh"