Thiên Thần Mũ Ðỏ

Tác giả:

Ai đã bảo anh là thiên thần
Không anh chỉ là một quân nhân thôi
Với áo hoa mũ đỏ chân mang bốt – đờ – sô
Khi sa trường khi trong thành phố

Ai đã bảo anh là anh hùng này
Không anh chỉ làm bổn phận người dân thôi
Lúc đất nghiêng nước ngả nên không tiếc tuổi thơ
Anh mới xung vào trong lính nhảy dù

Em ơi em ơi biết em thường ưu sầu
Dung nhan năm xưa chắc không điểm trang nhiều
Anh luôn ra đi vẫn thương về dáng kiều
Thiên thần ở đâu chính người anh yêu
Ai đã bảo anh là vô tình
Anh yêu cả bầu trời quanh em
Nếu máu xương vẫn đổ
Xin em vững niềm tin
Mong thiên thần chỉ lối giùm anh.

Thảo luận cho bài: "Thiên Thần Mũ Ðỏ"