Thiên Thần Nhỏ (Genie In A Bottle)

Tác giả:

LV : Quốc Bảo


If you wanna be with me
Baby there’s a price you pay
I’m a genie in a bottle
You gotta rub me the right way
If you wanna be with me
I can make your will come true
You gotta make a big impression
I gotta like what you do

I’m a genie in a bottle baby
Gotta rub me in the right way honey
I’m a genie in a bottle baby
Come come come and let me out
Oh whoa whoa (My body sayin’ let’s go)
Oh whoa whoa (But my heart sayin’ no!)

Nàng tiên bé xinh xinh trong ngần
Nằm yên với muôn sao trong rừng
Hỏi ai hóa ngôi sao thành chiếc hôn
Cho thiên thần trong trắng biết yêu
Nàng ra đón muôn hoa tươi cười
Bàn chân lướt êm êm trong đời
Hòa trong nắng ôi yêu kiều biết bao
Em thiên thần yêu dấu ơi !

I’m a genie in a bottle baby
Gotta rub me in the right way honey
I’m a genie in a bottle baby
Come come come and let me out
Oh whoa whoa (My body sayin’ let’s go)
Oh whoa whoa (But my heart sayin’ no!)

 

Thảo luận cho bài: "Thiên Thần Nhỏ (Genie In A Bottle)"