Thiền Trà I

Tác giả:

Thơ: Thích Nhất Hạnh


Trình bày:
Thùy Dương

 

Chén trà trong hai tay
Chánh niệm nâng tròn đầy
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây

Khi uống chén nước trong
Ta nhớ nguồn nhớ cội
Khi nhấp miếng trà thơm
Hỏi nước đến từ đâu?

Nước từ nguồn suối cao
Nước từ lòng đất sâu
Nước mầu nhiệm tuôn chảy
Ơn nước luôn tràn đầy

 

 

Thảo luận cho bài: "Thiền Trà I"