Thiền

Tác giả:

Sáng sớm
Mù sương
Hồn lẫn xác còn vương
Mùi tục trần
Hạnh phúc!
Thì ba chân bốn cẳng chạy ra đường
Rồ máy xe
Rịnh rịnh
Ðút đầu vô highway!
Hồn lẫn xác hôn mê
Xe kẹt hàng hàng lớp lớp
Như sóng trùng dương
Bủa vây tứ bề
Ta bỗng thiền…
Trên tay lái
Nhắm mắt lại
Thấy thiên đường
Nhà thương?
Xác giục hồn
Ê, tỉnh giấc, tỉnh giấc…
Thắng!

Thảo luận cho bài: "Thiền"