Thiếu phụ soi gương

Tác giả:

Đòi tập thư về em đốt đi
Cho thành than nhé mảnh tình si…
Lạ thay giòng chữ càng in đậm
Mỗi lúc em tô lại nét chì.
(22/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Thiếu phụ soi gương"