Thiếu Thừa

Tác giả:

Thiếu gì nắng — thiếu gì mưa

thiếu nhau lại thấy rất thừa thời gian

Thiếu chi gió — thiếu chi trăng
thiếu đôi mình thấy trần gian không hồn

Thiếu gì vui – thiếu gì buồn
chỉ thừa hơi ấm chiếu giường dửng dưng

Thiếu chi biển – thiếu chi rừng
chỉ thừa phố xá lạ lùng không quen

Thiếu gì bạc – thiếu chi tiền
thiếu một người cũng thừa thiên hạ nhiều

Thiếu gì… người ghét, người yêu
tấm lòng chân thật bao nhiêu mới thừa? 

Thảo luận cho bài: "Thiếu Thừa"