Thổ Châu

Tác giả:

Ai chuộc bùa yêu biên giới đảo

 

Rừng thanh trà xiêm áo trầm luân

 

Một cánh phong lan đôi dòng thạch thảo

 

Panjang em tóc bỏ lưng trần

 

 

Ðêm như tóc rối trên đầu sóng

 

Bãi chờ nhớ nắng gió hôn môi

 

Panjang em tuổi thơ còn nóng

 

Thiết tha nhau sao suối bỏ đồi

 

 

Sóng động tình đêm trăn trở thức

 

Bóng lá rừng gian díu bóng trăng

 

Lũ dã tràng tận tâm tận sức

 

Trên bãi vàng mô ngực mỹ nhân

 

 

Ðá hằn trăm vết thương yêu cũ

 

Ái ân loan muôn vỏ ốc ngà

 

Ngày thu thuỷ gợi buồn cô vũ

 

Tàu ai về dựng hội trăng hoa

 

 

Tàu đi nước lại vui duyên khác

 

Kéo neo rồi cát lấp hình tung

 

Thổ Châu mùa gió đông đông bắc

 

Một thoáng buồn ai vịnh mắt nhung

 

Thổ Châu 1975

Thảo luận cho bài: "Thổ Châu"