Thơ Chùm (12)

Tác giả:


12.
lan man . còn lại bóng chiều
tựa vai vách phố vàng rêu nhớ người
ngọt dài sợi khói trên môi
bay lơ đãng . chút gió vời vợi xua

che tay níu lại một mùa
chỉ nghe tiếng lá rơi vừa nỗi đau… 

 

Thảo luận cho bài: "Thơ Chùm (12)"