thơ đầu mùa rét

Tác giả:


chiều nay xuống phố gặp người
đường về lá nhỏ bay bay
trong ta một trời oan khuất
buồn này biết nói ai hay!

hôm qua hải tần mở hội
nhớ người biền biệt chân mây
hồn em đã rời dương thế
hay còn lẩn khuất đâu đây?

sáng ra thấy trời trở lạnh
giật mình tuyết rũ hơi mưa
thương ai chắp hoài đôi cánh
trần gian chửa thoát một giờ.

hai chân vướng giày đi tuyết
quanh mình dăm kí vải thô
nói sao nên lời sinh diệt
hồn riêng vẫn kiếp tội đồ!

 

Thảo luận cho bài: "thơ đầu mùa rét"