Thơ Điên Tái Điệp

Tác giả:

Thơ điên tái điệp ra đời
Mẫu thân phùng khánh tuyệt vời ni cô
Ấy marilyn monroe
Ấy brigitte ấy bardot ấy là
Một lần mẹ đẻ con ra
Ba lần mẹ đẻ con ra một lần
Thằng con rất mực thánh thần
Điên như đờ đẫn dại gần như điên
Mẹ về giấc ngủ bình yên
Con đi suốt xứ còn điên như thường
Nay mai con chết giữa đường
Mẹ xin kế tục bồi thường cho con

Thảo luận cho bài: "Thơ Điên Tái Điệp"