Thơ Dưới Mái Hiên

Tác giả:

Gà không gáy trời vẫn sáng

Cây không héo đời vẫn buồn

Tôi nép dưới mái hiên
Cố tin rằng hôm nay không còn ai bất hạnh

Nhanh một bước vẫn còn tiếng thở dài
Chậm một bước vẫn đông người ăn uống

Lá khóc cho ai?
Đẫm ướt đường dài

Mưa day dứt suốt mùa thu day dứt
Bao khát vọng mỏi mòn còn ở bên kia sông.

1992

Hữu Thỉnh

Thảo luận cho bài: "Thơ Dưới Mái Hiên"