Thơ gửi Cúc

Tác giả:

Cúc đã mùa chưa em, Cúc ơi

Anh đi tìm Cúc đấy – để đòi

Câu thơ tình đã vàng Thu lấy

Lá ngại đền anh một… chiếc rơi

Đừng hỏi tình anh sao nông nổi

Anh yêu Cúc quá… đến quên già

Lúc anh kịp nhớ mình bao tuổi

Cúc với mùa Thu đã mãi xa 

Thảo luận cho bài: "Thơ gửi Cúc"