Thơ Khởi Tự Mê Cuồng

Tác giả:

1.

trời mưa , không lớn lắm
nhưng đủ ướt đôi đầu !
tình yêu , không đáng lắm
nhưng đủ làm … tiêu nhau !

2

đường người, vui có chặng
ta trùng điệp u buồn
nhớ ai mà tóc rụng
ngóng ai muốn đục tròng
vươn vai ngồi thở bụi
thúng thắng cơn ho đờm
rầu thay thân bạc nhược
tay bới tình em chôn !

đường người, đau có chặng
em tính còn ham chơi
lưng ngoan dòng tóc bính
môi trinh non thích cười
chiều chiều hay giỡn nắng
tình trôị. kệ tình trôị..

3

ta là ta bất tử
thơ khởi tự hồn oan
cám ơn ai đào huyệt
vùi dập giấc mơ phàm !

ta là ta bất tử
thơ khởi tự mê cuồng
cám ơn ai hành hạ
kẻ bất thường … điên luôn !

4

lòng như xưa , khó gội
hình người, – mực đã thâm !
ngày kia ta tù tội
chỉ là án sát nhân !

5

em phải nằm xuống trước
ám ảnh một đời ta !…

(1974)

Thảo luận cho bài: "Thơ Khởi Tự Mê Cuồng"