Thơ: Không Đề 1

Tác giả:

Từ dạo em đến với anh
Tình yêu chớm nở mình đành làm ngơ
Vấn vương chi mối tình hờ
Bên nhau không đặng, đợi chờ chi nhau
Nhớ anh, tim nhỏ nhói đau
Bồi hồi xao xuyến giọt sầu tuôn rơi
Gặp nhau nói chẳng nên lời
Tình mình lầm lỗi, đừng khơi suối sầu
Tình này rồi sẽ về đâu?
Nên thôi! đừng nói những lời dấu iêu
Kỷ niệm chẳng có bao nhiêu
Vui vài ba hạt, buồn nhiều như sao
Lòng em vẫn mãi ước ao
Một lần nào đó, tay em trao người
Tay trong tay, mắt đắm say
Nhìn nhau như thể hòa vào trong nhau
Ước ao vẫn mãi ước ao
Mong đêm rơi xuống bước vào chiêm bao
Ngoài kia trời đổ mưa rào
Mưa bao nhiêu hạt thương người bấy nhiêu.

09/01/04
xí xọn

Thảo luận cho bài: "Thơ: Không Đề 1"