Thơ Không Đề

Tác giả:

thơ không đề tựa như nỗi bâng khuâng 

tình nào cho anh? tình nào cho tôi?
hoán vị đổi ngôi để đồng tâm bệnh

anh bên trời nớ chào biệt niềm vui
tôi bên trời ni khoác áo xa vắng
môi hôn cho nhau trở thành quá khứ

thơ tình ! không tình? lẳng lặng xót xa
học tủ trong tim chỉ toàn u uẩn
ngôn từ thầm lặng vầng thơ không tên

vầng thơ không tên ! cho anh , cho tôi
một lần yêu cũ đã mơ kết nụ
chỉ là mông lung nên đành vô nghĩa 

Thảo luận cho bài: "Thơ Không Đề"