Thơ không màu

Tác giả:

Bao năm lăn lộn với đời
Nàng Thơ đã chết trong tôi mất rồi.

Ai ngờ đến phút tàn hơi
Em còn trở lại cất lời xót xa.

Lạc nhau giữa Cõi Người Ta
Nợ em từ thuở lên ba khóc cười.

Xin cho tôi được làm Người
Như bao Người – Dưới mây trời cần lao.

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Thơ không màu"