Thơ Lẻ 30

Tác giả:

trong nửa tỉnh nửa mê

chiều đi trên ngọn cỏ

khóm hoa của hôm kia

vàng một màu tơi tả

con chuồn chuồn đáp xuống

vỡ một vùng chiêm bao

những mái ngói trở mình

từng viên từng hư hao

ai là vừng mây thấp

trở dạ một mùa mưa

ai là con sông hẹp

vô duyên mấy chuyến đò

thì nửa tỉnh nửa mê

lăng quăng bờ bến lạ

chiều còn trơ ngọn gió

thổi hoài cơn so le

ta ho hen từng chập

ngước cổ ngóng trời cao

vun quén hơi thở ngộp

chôn xuống miền đất sâu

Thảo luận cho bài: "Thơ Lẻ 30"