Thơ Ngây Hương Trầm

Tác giả:

Bâng khuâng
Sương khói thơ ngây
Bông quì
Lộng ngọc
Bến chiều xưa

Em đa mang thương ai
Sông Hàn gợn sóng
Mộng tuôn đẩy dòng
Đẩy hẫng vầng trăng
Vô chiêm bao

Âm ba
Nhấp nhô trong hồn
Cho em nâng lòng
Phi lô phi lô
Phiêu bồng theo mây 
Đất trời hây lệ
Lệ tình chưa quen

Em vẫn yêu ai hở em ?
Sướt mướt tim non
Tình tang tích tịch
Em nỏn nỏn hương trầm
Phất phơ trăng mềm
Treo lửng treo lơ

Thảo luận cho bài: "Thơ Ngây Hương Trầm"