Thơ nhỏ về biển

Tác giả:

Sắp đi

Ngày mai được đến biển
Gió nồn bỗng thân hơn
Giấc ngủ suốt chiều dài của đêm
Có một vùng nước trời vang động.

Đến

Sóng động, dương reo đất trời mở rộng
Trời nước bao la bởi có nhau.
Ta bỗng muốn yêu tha thiết  hơn nhiều
Bởi trước biển lòng ta thành bát ngát.

Về

Sẽ có đêm lòng cồn cào nhớ biển
Sẽ có ngày mắt thèm thấy mệnh mông
Sẽ gọi tình yêu của em như triều dâng
Sẽ gọi cuộc sống lớn lao như biển.

Thảo luận cho bài: "Thơ nhỏ về biển"