Thơ Những Ngày Xa Xứ

Tác giả:

I.

Đêm xa xứ lòng anh quay quắt nhớ
Thèm vu vơ đến cả tiếng côn trùng
Anh lỡ lạc giữa Boston băng giá
Cây bên đường phăng phắc những cành không.

II

Kìa tuyết trắng khỏa nỗi buồn thanh sạch
Anh với Iowa cũng trắng đêm này
Thương một góc quê nhà trắng cát
Tuyết canh cầm như nước mắt trên tay!

III

Trong ảo giác Tháp Đôi (*) sừng sững đó
Những hình nhân nháo nhác phóng ra ngoài
Anh hoảng hốt – giấc mơ mình bén lửa
Đến bây giờ New York vẫn ù tai!

IV

Giá gửi được về cho em chút tuyết
Đêm Iowa tuyết sáng như ngày
Anh nhớ về em không sao ngủ được
Tuyết lẫn vào sợi tóc của anh đây

Thơ viết cho em trắng đêm thao thức
Đêm sáng bên kia, ngày tối bên này
Ta ở cách nhau nửa vòng trái đất
Vẫn tròn đầy thương nhớ một vòng tay!

2-2002
————–
(*) Twin Tower

Thảo luận cho bài: "Thơ Những Ngày Xa Xứ"