Thơ phục sinh

Tác giả:

Tặng Vân

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
muốn chết
Nhưng đôi mắt Tử Thần thế nào
nào đã mấy ai hay!!!

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
muốn chết
Nhưng chết như thế nào
cho ra chết mới thật gay!!!

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
muốn chết
Bởi những lý do hết sức dại khờ
Những lý do như trời long, đất lở
Như nụ cười hiểm ác của Nàng Thơ.

Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn
muốn chết
Vì Tình Yêu Cuộc Sống tràn đầy
Nếu phải chết cho tôi xin được chọn
Cái chết nào
Lập tức
Phục Sinh ngay!
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Thơ phục sinh"