Thơ Tình Cuối Đời

Tác giả:

Cuối đời còn một trái tim
Chôn theo cũng uổng đành đem tặng người
Trông vô chóc ngóc em ngồi
Mái tâm thất đã quá thời tàn xiêu

Cuối đời đàn khảy không kêu
Năm cung với bốn dây, chiều lạnh tanh
Thương em gấp rưỡi thương mình
Bên sông có khóm lục bình chìm mưa

Cuối đời còn nửa trang thơ
Nửa chừng ngâm, nửa chừng như khóc thầm…

Thảo luận cho bài: "Thơ Tình Cuối Đời"