Thơ Tình Riêng Tôi

Tác giả:


Một đời
tôi chưa thất tình
yêu người
là để yêu mình rõ hơn
nhớ nhung
lãng mạn
giận hờn…
bao nhiêu chiêu giúp tâm hồn trẻ luôn

Một đời
tôi chưa biết buồn
nợ
duyên
vốn rất bình thường, tự nhiên
được
không
chẳng thể ưu tiên
người nào không có trái tim si tình ?

Một đời
tôi sống hiển vinh
bởi nhờ làm được thơ tình vu vơ
yêu thương chẳng để tôn thờ
là cho
là nhận
tóc tơ tôi, người
thơ tình tôi ấm niềm vui
từng dòng thánh thót tiếng cười nói em

 

Thảo luận cho bài: "Thơ Tình Riêng Tôi"