Thơ Trật Búa

Tác giả:

Đã quen gánh vác chuyện nhà
Mà quên cái gánh sơn hà nước non
Đêm nằm lòng những héo hon
Sáng ra thức giấc.. .. lon ton giặt đồ.

Thảo luận cho bài: "Thơ Trật Búa"