Thơ vui tặng Thị Mầu

Tác giả:

Mới đôi mươi thiếu nữ
Đâu phải gái lỡ thì
Con trai theo tán tỉnh
Trồng cây chuối, cây si

Em vào chùa với Kính
Lễ tạ chuyện yêu đương
Xuân ùa qua năm ngón
Môi cong veo cuối đường

Con nhà giàu nhất đám
Phải lấy được chồng tài
Lẳng lơ thêm quyến rũ
Đi một, hoá về hai

Tóc xoã hong trước gió
Em lúng liếng gọi mời
Mẹ gọi qua sân thóc
Điện thoại réo, Mầu ơi!
2007

Nguồn: Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010

Thảo luận cho bài: "Thơ vui tặng Thị Mầu"