Thoáng Đời

Tác giả:

thoáng

đời
chút
bụi
vong thân
vướng
đôi mắt
thắm
thiên thần
ru
say
gió lay
phím nhạc
ơ
hời …
tình
ngây ngất
mộng
gọi
mời
thiên thai

Thảo luận cho bài: "Thoáng Đời"