Thôi

Tác giả:

Ngọn ngành em không nói
Anh về cất chiêm bao
Quên mơ lời gian dối
Sớm tối cuộc tình mau

Ngần ngơ thôi một cành đào
Còn thương tiếc chút trầu cau muộn màng

Thảo luận cho bài: "Thôi"