Thời đại của tốc độ lớn

Tác giả:

Chúng ta sống vào thời căng sức nhất
Hơn mọi thời – sáu chục vạn năm qua!

Hãy giả định: Lịch sử loài người dài 60 cây số
Thì 58 cây số đầu là đất bãi, rừng hoang,
Cây số thứ 59 mới tạo được những chiếc rìu bằng đá
Cách ta 200 mét, mới có đế chế huy hoàng La Mã,
100 mét – bắt đầu những thành trì Trung cổ
nhọn lô nhô,
50 mét – mới thấy Lêôna đơ Vanhxi ngồi vẽ
bức tranh La Giôcông nổi tiếng,
Và 10 mét – hãy còn sợi bấc thắp trên đĩa dầu leo lét,
Chỉ tới 5 mét cuối cùng – ánh điện mới bừng lên!

Trong 5 mét ấy thôi, loài người đã tạo ra xe hơi, máy
bay, rađiô và vô tuyến truyền hình,
Đã làm nổ hạt nhân, đã bay lên vũ trụ,
Đã chế thử chất sống nguyên sinh và bộ óc phi thường
điện tử,
Tuổi trẻ chúng ta chính ở giữa thời này!

Đâu đáng kêu ca gì về tuổi trẻ chẳng bình yên?
Về thế giới vùn vụt tăng tốc độ?
Chỉ đáng tiếc: Cuộc đời mình quá nhỏ
Để khám phá tận cùng bao bí ẩn hôm nay!
1973

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Thời đại của tốc độ lớn"