Thôi Đừng Lưu Luyến Em Ơi!

Tác giả:

Hồ Đình Phương


Nhịp C, boléro

Thôi đừng lưu luyến em ơi,
than gì đau xót chia phôi,
khi lòng không đổi dời
yêu còn yêu suốt đời
e gì duyên chóng phai?

Thôi đừng lưu luyến em ơi
cho sầu hoen úa đôi môi,
thương tình ca lắng rồi,
bao người đang hé cười
chia tay mà lòng vui

non sông đang chờ
người theo bóng cờ
nề chi thương nhớ
Mai sau anh về,
đời dâng đầy hoa,
ta mừng thái hoà.

Thôi đừng lưu luyến em ơi,
câu thề đã trót trao môi
cho dù xa mấy trời
ta còn ghi nhớ hoài
câu tương phùng ngày mai.

Ấn bản 1959 – Lam Sơn 40

 

Thảo luận cho bài: "Thôi Đừng Lưu Luyến Em Ơi!"