Thôi Đừng

Tác giả:

Thôi đừng hận
Thôi đừng đau
Dẫu sao, ai nỡ cầm dao cứa lòng

Thôi đừng nhớ
Thôi đừng mong
Núi non thăm thẳm biển sông mịt mờ

Thôi đừng yêu
Thôi đừng chờ
Thả rơi chiếc lá lời thơ độc hành

Lời thô thiển
Gởi tặng anh
Mai sau trời lại trong xanh nắng hồng

Oct 24 2001

Thảo luận cho bài: "Thôi Đừng"