Thời Gian

Tác giả:

Tháng Chín đã vơi

Rồi
Nửa tháng
Và năm
Đã hết nửa năm hơn!
Tôi nhìn cốc rượu
Tôi vừa rót
Nó vẫn đầy nguyên
Một nỗi buồn!

Tháng Chín
Thời gian
Không đứng lại
Chỉ mây là đậu
Ở đầu non!
Có con quạ
Mới vừa lên tiếng
Rơi rớt về tôi
Mấy giọt sương…

Tháng Chín
Mùa Thu
Lá đã hườm
Sẽ vàng sẽ rụng
Chắc đầy sân
Có ai không nhỉ
Về đây nhặt
Hay giẫm cho mòn
Bớt gót son?

Thảo luận cho bài: "Thời Gian"