Thời Gian

Tác giả:

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc láKỷ niệm trong tôiRơinhư tiếng sỏitrong lòng giếng cạnRiêng những câu thơ              còn xanhRiêng những bài hát              còn xanhVà đôi mắt em          như hai giếng nướcXuân Đinh Mão, 2-1987

Thảo luận cho bài: "Thời Gian"