Thời Gian

Tác giả:

Ngày xưa
Cha mẹ yêu nhau
Nụ cười cha
mẹ để lâu đến giờ…

Bây giờ
yêu một hồn thơ
Nụ cười thơ
có dại khờ không anh?

Mai này
Sóng đập ván vênh
Con chúng mình
có nỡ đành bỏ đi?


N.D.

Thảo luận cho bài: "Thời Gian"