Thời Gian

Tác giả:

Trắng ngày

gió tạt cơn giông

 

ta về giữa phố mùa đông gọi người

 

phập phồng

 

cánh lá mưa rơi

 

thời gian rơi

 

tiếng yêu ơi

 

vọng buồn…

 

 

Phạm Ngọc

Thảo luận cho bài: "Thời Gian"