Thời Gian Huyền Thoại

Tác giả:

10-10-1999

Vẹn nguyên những cánh rừng ta ở

Núi trong mơ

Mưa trong nhớ

Chập chùng miền lạ suốt bấy năm

Rưng rưng tiếng chuông chùa xa lắc

Rưng rưng cọng rơm vàng

Tiếng tàu điện leng keng.

Tuổi thơ mãi mãi là em

Huyền thoại chừng ấy năm kết lại

Những ô đời ba bốn chiều xoay trở

Cứ lần đi

Rồi lại lần về.

Hun hút những mùa không tưởng

Hun hút ô vuông dòng chữ.

Bờ thời gian

Mà chẳng có thời gian?

Huyền thoại màu xanh

Chiều lâng đâng

Huyền thoại hồn say ngất cõi xa…

Ngân nga ngàn năm chuông đồng dóng dả.

Vó ngựa Mợ Châu

Rắc lông ngỗng trắng trời.

Huyền thoại tình yêu

Ta nghiêng mình đứng lặng

Dẫu núi xa rồi

Phố nhỏ của tôi 

Thảo luận cho bài: "Thời Gian Huyền Thoại"