Thời Gian Nào Có Ðợi Chờ

Tác giả:

Thời gian nào có đợi

Thu đếm lá vàng rơi
Cho mùa thu trở lại
Hoa lá đều xanh tươi

Thời gian nào có đợi
Rồi cũng chết mà thôi
Chúa, Phật còn không sống mãi
Nhưng bất diệt em ơi !

Ðiệp khúc:

Em yêu ơi ! Thời gian nào có đợi chờ
Em yêu ơi ! Biền biệt xa em tôi
Em yêu ơi ! Tóc anh giờ tiêu muối (bạc trắng)
Thời gian nào có đợi
Buồn tím cả hai môi

Thời gian nào có đợi
Kẻ đứng lại sao không đi
Yêu thương xin em đừng gian dối
Anh khóc suốt cuộc tình si

Coda (nức nở):

Ộ .. ô ô ồ
Ộ .. ô ô ồ – Ô ô – Ô ô – Ô ô – Ô ô ố ô – Ô ô ô ộ …

 

Thảo luận cho bài: "Thời Gian Nào Có Ðợi Chờ"