Thời gian ở đây

Tác giả:

Máu mặt trời loang mặt biển chiều,
Một ngày thương tích đã trôi theo…
Trăng lên nữa đó! trăng vàng vọt
Đối diện cùng đêm bệnh hiểm nghèo.
(15/9/1969)

Thảo luận cho bài: "Thời gian ở đây"